تغییرات سن و تناسب آن با زیبایی اندام

زیبایی اندام یکی از آرزوهای دیرینه ای است که شاید کمتر کسی پیدا شود تا به آن علاقه ای نداشته باشد. داشتن اندام زیبا موجب خواهد شد تا هر فردی به سمت شما گرایش داده و در بین جمع مورد بحث همه قرار گیرید. همه از شما این سرال را می پرسند که در این سن ، چگونه و از طریق چه رژیمی به این اندام رسیدی؟ در حقیقت یکی از مهم ترین عوامل برای داشتن یک اندام زیبا انجام تمرینات ورزشی در هر سنی خواهد بود.

تمریناتی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا پس از انجام آنها حتی در سنین پیری و یائسگی هم زیبایی اندام را تجربه نمایید. سعی کنید تا همیشه یک سری از موضوعات ریز همانند طرز نشستن ، طرز راه رفتن ، طرز ایستادن و . . . را رعایت کنید تا با تغییر در ستون فقرات نیز روبه رو نشوید.

یکی از تمرینات کششی در ارتباط با گردن می باشد. همانطور که می دانید زیبایی اندام مربوط به گردن به غبغب شما بستگی دارد. در صورتی که بتوانید این نقطه را با کشش به فعالیت وادار نمایید قطعا بر روی آن تأثیر خواهید گذاشت. در حدود یک دقیقه گردن خود را در هر سمت نگه دارید. این کشش بر روی عضلات موجب یک فعالیت اجباری در آنها می شود. انقباض پیدا کردن موجب شادابی در منطقه شده و در نتیجه گردن شما همچون یک فرد جوان به نظر می رسد.

سعی کنید تا کشش های موجود را به صورت چرخشی انجام دهید. این بار بر روی تنه خود تمرکز نمایید. سعی کنید تا کل تنها را به سمت یک طرف نگه داشته و به همراه آن گردن خود را نیز تغییر جهت دهید. پس از آن به سمت دیگر گرایش پیدا کنید. در واقع یک دقیقه زمان برای ماندن در همان وضعیت بسیار خوب است.

حالا تنه ی خود را به سمت پایین خم کنید. این کار را در وضعیت نشسته نیز می توانید به کار ببرید. اما برای خم کردن به سمت قب و ماندن در همان وضعیت نیاز است تا یا بلند شوید یا سطح پشتی خود را از روس صندلی جدا کنید. البته نیمکت ها  و وسایل ورزشی موجود در پارک ها هم می توانند برای انجام چنین ورزش هایی به شما کمک نمایند. کشش را به پشت بدن خود نیز منتقل کنید ، برای این کار می توانید از دست های خود کمک بگیرید. این حرکات کششی علاوه بر سر ،گردن و تنه بسیار مهم است که در قسمت پاها نیز بکار رود. ایجاد کردن کشش در قسمت پشتی پاهای شما یعنی ساق پا می تواند انقباضاتی را در این محل ایجاد نماید.

تغییرات سن و تناسب آن با زیبایی اندام