جلوگیری از اعتیاد در جوانان

امروزه اعتیاد به یکی از مهلک ترین مسائل بهداشتی در جامعه تبدیل شده است. در حقیقت اعتیاد می تواند از هر سو هم به مردم و هم به خانواده ی افراد و علاوه بر آن از همه مهم تر به خود آنها آسیب برساند و از نظر مالی و از نظر جسمی آنها را دچار مشکل کند. بازگشت به شرایط گذشته می تواند بسیار سخت و نفس گیر باشد ، در افرادی که اراده ای برای سالم شدن دارند این موضوع بسیار خوشحال کننده است اما در سایر افراد گرفتار در دام این بلا بسیار ناراحت کننده می باشد.

متأسفانه این روزها والدنی به فرزندان خود کم توجهی دارند ، علت این کم توجهی را مسائل زندگی می دانند در حالی که اینگونه نیست و اگر بخواهید در کمترین زمان ممکن می توان یک فرد جوان را از این شرایط سخت نجات داد. هیچ گاه فرزند خود را تنها رها نکنید ، معمولا افرادی که تنهایی را بیش از اندازه دوست دارند ، به انجام کارهایی نادرست هم گرایش بیشتری دارند ، پس سعی کنید تا اعضای خانواده را گرد یکدیگر جمع کنید و با آنها مسافرت بروید تا این دوستی و صمیمیت و ابراز نظرات و علایق پابرجا باقی بماند.

در صورت داشتن وضعیت مالی بسیار خوب سعی کنید تا همه چیز را برای فرزند خود فراهم نکنید زیرا توجه بیش از اندازه و استفاده از پول زیاد برای جلوگیری از کمبودها می تواند آنها را به سمت مصرف مواد نیز گرایش بدهد ، زیرا آنها می دانند که هزینه این تفریح از سوی پدر و مادر آنها تأمین خواهد شد. سعی کنید تا فرزندان خود را در همان شهری که شما در آن زندگی می کنید برای تحصیل بفرستید. آمارها نشان می دهد که بچه های دور از خانواده که معمولا برای تحصیل به استانی دیگر یا کشوری دیگر می روند ، تمایل بیشتری به استفاده از مواد دارند ، این موضوع تنها برای رفع دلتنگی آنها خواهد بود و هیچ دلیل دیگری ندارد.

مادران و پدران سعی کنند تا ارتباط مستقیم و دوستانه ای را برقرار کنند و خود نیز عمل کننده به این عادت اشتباه نباشند. به عنوان مثال یکی از عادت های نادرست استفاده از تریاک در زمان پاگذاشتن به سنین پیری می باشد. خانواده ای که این شرایط را دارد قطعا نمی تواند امر و نهی را برای فرزند خود به همراه داشته باشد زیرا فرزند او بلافاصله به موضوع اعتیادش اشاره دارد ، پس در ابتدا خانواده ها الگویی مناسب هستند و می توانند تأثیر بسیاری را در رفتار فرزندان خود داشته باشند ، هیچ گاه تأثیر این رفتار خود را دست کم نگیرید.