اهمیت تب کردن نوزادان

اهمیت تب کردن نوزادان گرداوری شد

یکی از اصلی ترین مشکلات در دوران نوزادی تب کردن می باشد. معمولا برخی از خانواده ها از دمای طبیعی بدن یک نوزاد باخبر نیستند و به همین دلیل توجهی به سلامتی او ندارند. علاوه بر آن علت تب در نوزادان و پیگیری آن بسیار اهمیت دارد و به هر نوع جوابی پاسخ مناسب داده نخواهد شد. پس سعی کنید تا با بررسی سر و میزان دمای اندام های فرزند خود او را از خطر هر نوع بیماری بخصوص از عفونت های شدید در دوران نوزادی که یکی از آنها عفونت ادراری می باشد در امان نگاه دارید.

چه زمانی به افزایش دمای بدن یک نوزاد تب می گوییم؟ در حقیقت این عدد به محل اندازه گیری درجه حرارت بستگی دارد. برخی از پزشکان این درجه را از طریق مقعد و برخی دیگر از طریق دهان اندازه می گیرند که در هریک از آنها اعداد مختلفی مد نظر قرار دارد. اگر دمای دهان نوزاد اندازه گیری شود عدد 37 و در صورتی که مقعد آن اندازه گیری شود عدد حدود 37.5 در نظر گرفته خواهد شد. پس اگر عدد اندازه گیری شده فراتر باشد قطعا تب رخ داده است.

برای پی بردن به وجود تب می توانید علائم داغ شدن بدن را از طریق دست زدن پیشانی یا کشاله ران او متوجه شوید. همچنین تب کردن در نوزادان می تواند دلیل مهمی برای گریه های پی در پی آنها باشد. گریه هایی که با گریه های گرسنگی متفاوت بوده و تنها جنبه هشداری دارد. در صورتی که تب در نوزادان هرچه زودتر مورد پیگیری و درمان قرار نگیرد می تواند با افزایش درجه حرارت و در نهایت تشنج همراه شود. تشنجی که ناشی از تب کردن نوزادان باشد قطعا بر روی فعالیت مغزی آنها تأثیر می گذارد.

در صورتی که وجود تب نوزاد شما قطعی بود هرگز از خوددرمانی های مختلف کمک نگیرید و اجازه دهید تا منبع عفونت به خوبی مشخص شده و درمان مرتبط با آن صورت پذیرد. تنها راه حل برای کاهش موقتی تب استفاده از شیاف های مسکن برای کاهش دادن تب می باشد. البته این شیاف ها در مواردی که تب از 39 درجه تجاوز کند مورد استفاده قرار می گیرند.  تب کردن در نوزادان معمولا علل بسیار مهمی دارد که نمی توان به راحتی از آنها عبور کرد. اغلب موارد برای تأیید منبع اصلی عفونت ها از طریق آزمایش کردن خون و همچنین ادرار و در برخی از موارد از ترشحاتی که از بند ناف نوزاد دیده می شود ، کمک گرفته و پس از تأیید عامل ویروسی یا باکتریایی درمان آن انجام خواهد شد.